Ameland is anders

Voor natuurliefhebbers is Ameland een waar paradijs.

Bijna nergens is zoveel afwisseling op zo’n klein oppervlak. Bos, duin, kwelder, strand, polder en wad. Wie fietst, kan in een halve dag alle soorten landschap zien. De verscheidenheid aan planten is ongekend. En dan zijn er nog de vogels.
‘s Zomers ontvangt Ameland een hoop bezoekers. Ook dan zijn er plekken te vinden waar je helemaal alleen kunt zijn.
Wie op Ameland de fiets pakt, staat versteld. Steeds zie je een ander landschap voorbijtrekken. Duinen en kwelders, polders en bos, wad en strand wisselen elkaar af. Als twee keer per dag het wad droog valt, lijkt het alsof je zo over de uitgestrekte zandplaten naar Friesland kunt lopen.

De Wadden zijn misschien wel het vogelrijkste gebied van West-Europa. Miljoenen vogels doen zich te goed aan wat de zee brengt. Zodra het wad droogvalt, gaan de vogels op zoek naar voedsel: kokkels, mosselen, slakken, garnalen. Ze hebben maar beperkt de tijd voordat het water weer opkomt. Dan is het afgelopen, vooral voor de vogels met de korte pootjes. De Engelsmanplaat, een hoge zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, is een prima hoogwatervluchtplaats. Soms zitten er wel 50.000 vogels, waaronder de steenloper, de zilverplevier en de rosse grutto. Op Ameland broeden zo’n vijftig vogelsoorten, van zilvermeeuw tot holenduif en van kiekendief tot graspieper. Tijdens de vloed doen de kwelders dienst als vluchtplaats voor duizenden scholeksters, bonte strandlopers, wulpen en eidereenden. Tweeduizend paar kapmeeuwen broeden hier; ook kunt je er visdiefjes, kluten en noordse sterns zien.
                   Rotganzen:
Rotganzen zijn echte wad(denzee)ganzen . In het voorjaar verblijft vrijwel de gehele wereld populatie in het internationale waddenzeegebied. Een flink deel daarvan is dan op Ameland aanwezig. Broeden doen ze op Taymir, een enorm schiereiland in Siberië, zo'n 4000 tot 5000 kilometer van Ameland. Daar kunnen ze pas eind mei terecht als sneeuw en ijs gesmolten zijn. Voor die lange vliegtocht is veel energie nodig. In de weken voor hun vertrek besteden ze twee keer zo veel tijd aan eten als anders. Ze bouwen een flinke vetvoorraad op meer dan 200 gram, 15 tot 20% van hun lichaamsgewicht. Veel ganzen zoeken hun voedsel, dat vooral uit jonge grasplantjes bestaat, op de graslanden van de boeren. die missen daardoor hun eerste oogst. Voor boeren waren rotganzen dan ook rot ganzen. De laatste jaren zijn er betere regelingen voor schadevergoedingen afgesproken en sinds die tijd worden de ganzen bij veel boeren weer gedoogd. Ook de weidevogels profiteren van deze regeling, het gras wordt pas gemaaid als het broedseizoen ( eind mei ) is afgelopen. Wij waren nog net op tijd wat broedsel te kunnen zien.
 

Het mooiste natuurgebied op Ameland is "Den Hôn", te vinden op het meest oostelijkste plekje van Ameland. er zijn maar een paar manieren om er te komen: Te voet, per fiets (mountainbike) of zoals wij gedaan hebben per "strandexpres". Een ritje van 1 uur over het strand, bij laag water is het over het algemeen geen probleem. Maar om door het zand door de duinen naar het natuurgebied te rijden had de tractor toch wat moeite en moesten we uitstappen.

                                      
Eenmaal door de duinen konden we genieten van het uitzicht op het Hôn, de stilte en de rust die dit gedeelte van Ameland uitstraalt is enorm. Het is nog niet lang geleden dat dit gedeelte bij hoogwater door de zee onder water liep. Door verstandig omgaan met de zandduinen, vinden er weinig of geen verstuivingen meer plaats. Doordat de Noordzee geen kans meer krijgt om een verbinding te maken met de Waddenzee, behoud het natuurgebied zijn vorm en loopt het nog maar zelden vanuit de Waddenzee onder.

Op de achtergrond het vasteland van Friesland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oude zeebaken van het Hôn

Verder over het strand naar het westpunt van Ameland. Een ritje van drie kwartier, in dit gebied komen niet veel bezoekers, waardoor de strandlopers en vooral de kleine mantelmeeuw genieten van de rust. Je komt er alleen over het strand en daar mag niet iedereen met een voertuig rijden, fietsen zou kunnen en voor lopen is het te ver.
      
Door de onderstroming van de Noordzee wordt het zand verplaats van de westkust naar de oostkust. Over een aantal jaren zal het eiland verschoven zijn richting Schiermonnikoog.
 
 Hoe klein is de mens hier.   

>>>paardenreddingsboot<<<